You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Aquesta web és un domini d’Internet de LA CONFITERÍA 1912 SL , c/ Sant Pau 128. 08001 Barcelona. La utilització per part de l’usuari dels serveis continguts en aquest web, així com la sol•licitud d’informació/reserves, implica íntegrament les següents condicions:

Tots els drets que empara aquesta denominació estan protegits i reservats. En conseqüència queda absolutament prohibida la reproducció, total o parcial, fins i tot citant la font, de qualsevol dels continguts.

La infracció serà perseguida por via civil i penal, amb exigència d’indemnització pels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

LA CONFITERÍA 1912 SL no accepta cap responsabilitat per la infracció que l’usuari pugui efectuar contra aquests drets protegits ni dels que emparin els drets protegits por la Llei de Propietat Intel•lectual, Llei sobre la Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, Llei de Marques, Llei General de Publicitat, Llei General per la Defensa dels Consumidors y Usuaris (Estatal o Autonòmica), Llei de Competència Deslleial o Llei de Condicions Generals de Contractació, entre d’altres.

LA CONFITERÍA 1912 SL tampoc se responsabilitza de la informació que l’usuari o qualsevol tercer dipositi a aquest web, ni dels perjudicis que aquesta informació causin a altres usuaris. En conseqüència, aquest web podrà amb llibertat de criteri denegar i fins i tot retirar qualsevol informació que pogués atemptar contra les referides disposicions legals i qualsevol altra,fins i tot a la moral i a les costums establertes.

LA CONFITERÍA 1912 SL no serà responsable dels errors que poguessin produir-se en les comunicacions, inclòs l’esborrament, la transmissió incompleta o els retards en la remissió, no comprometent-se tampoc que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc respondrà LA CONFITERÍA 1912 SL en cas que un tercer, violant les mesures de seguretat establertes por LA CONFITERÍA 1912 SL, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

LA CONFITERÍA 1912 SL no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. Tampoc ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles als webs enllaçats ni assumeix cap responsabilitat per aquests productes o serveis.

LA CONFITERÍA 1912 SL no controla la utilització del portal por part de los usuaris, ni garanteix que aquests ho facin de forma conforme a les presents condicions generals.

L'usuari accepta que al clicar als enllaços (links) que el remeten a webs de terceres empreses deixa de navegar en aquest web, exonerant a LA CONFITERÍA 1912 SL de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses.

LA CONFITERÍA 1912 SL no contracta en cap cas amb l’usuari sinó que únicament actua com a mediador facilitant l’accés a terceres empreses, cosa que es deriva de la pròpia naturalesa d’ Internet i els serveis prestats. La informació sobre aquests serveis continguda al portal és mera publicitat i informació, i no existeix en cap cas oferta contractual per part de LA CONFITERÍA 1912 SL. L’usuari contracta únicament amb les empreses a les quals sol•licita el serveis o enllaça sense que existeixi relació contractual o gestió per part de LA CONFITERÍA 1912 SL.

LA CONFITERÍA 1912 SL no assumeix cap responsabilitat pels productes venuts o pels serveis prestats per tals empreses, ni tampoc per el correcte acompliment de tals serveis o contractes. LA CONFITERÍA 1912 SL no pot controlar i, per tant, no es responsabilitza que les empreses col•laboradores compleixin les seves obligacions legals.

Com a conseqüència del registre al servei de la pàgina web LA CONFITERÍA 1912 SL, l’usuari accepta que les dades personals facilitades a LA CONFITERÍA 1912 SL puguin ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades així registrades podran ser utilitzades amb finalitat comercial per a la realització d’estadístiques, la remissió de publicitat, ofertes, promocions, la realització de concursos amb premi, l’administració del servei i la gestió d’incidències, a no ser que manifesti per escrit la seva voluntat en contra a l’adreça indicada a continuació.

Els fitxers així creats seran titularitat de LA CONFITERÍA 1912 SL. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades a c/ Sant Pau 128. 08001 Barcelona.

LA CONFITERÍA 1912 SL ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per a la protecció de les dades personals subministrades per l’usuari. No obstant, LA CONFITERÍA 1912 SL no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat de tals dades en la seva transmissió a través de la xarxa.

LA CONFITERÍA 1912 SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en els seus webs, per tant pot canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es presten a través de la mateixa como la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats als seus webs.